رفتن به بالا


به اطلاع دانشجویان گرامی که در ترم جاری با آقای آزادبر درس آزمایشگاهی اندازه گیری الکتریکی دارند می رساند که یکی از موضوعات داخل عکس را اتنخاب نموده و تا تاریخ 30 آذر تحویل واحد آموزش دهند.