رفتن به بالا


به اطلاع دانشجویان گرامی که در ترم جاری با آقای آزادبر درس آز دیجیتال دارند می رساند که یکی از موضوعات داخل عکس را اتنخاب نموده و تا تاریخ 30 آذر تحویل واحد آموزش دهند.