رفتن به بالا


به اطلاع دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می رساند طبق دستورالعمل صادره از دانشگاه آزاد استان گیلان ساعت کاری دانشکده تا پایان تیرماه 98 در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6/45 لغایت  14/15 می باشد.