رفتن به بالا

امتحانات نهایی 2-98-97به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت حضور در امتحانات همراه داشتن کارت امتحانی الزامی می باشد
جهت دریافت کارت امتحانی بعد از تسویه حساب مالی یا مشخص نمودن وضعیت مالی خود،از تاریخ 30 اردیبهشت 98 از منو سمت چپ سایت وارد سامانه اینترنتی شده و بعد از وارد نمودن شماره دانشجویی و شماره شناسنامه خود از قسمت امور آموزشی کارت خود را پرینت بگیرید.
تاریخ شروع امتحانات نیمسال دوم( 2-98- 97) 25 خرداد می باشد
ضمنا امتحان دروس عملی (آزمایشگاهی و کارگاهی) در بازه 4 خرداد لغایت 21خرداد توسط استاد در ساعت کلاسی درس مربوطه برگزار می گردد و غیبت به منزله حذف درس می باشد