رفتن به بالا


دفتر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل مفتخر به کسب مقام دوم کشوری در سطح آموزشکده های سازمان سما شد و افتخاری دیگری در ویترین افتخارات این مرکز آموزشی فرهنگی ثبت نمود.

لازم به ذکر است که عملکرد دفتر پژوهش دانشکده های سما هر ساله مورد ارزیابی قرار می گیرد که در ارزیابی فعالیت های پژوهشی سال 96، دفتر پژوهش دانشکده سما سیاهکل توانست در رقابت با سایر مراکز آموزشی سما کشور در جایگاه دوم قرار گیرد و پرچم پرافتخار این مجموعه را به اهتزاز در آورد.

دکتر مهدی هاتف رئیس آموزشکده سما سیاهکل ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به مدیر پژوهش این مرکز، اظهار امیدواری نمود که سما سیاهکل در همه زمینه ها بتواند در سطح کشوری بدرخشد و حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی یکی از رسالت های مهم سما را کار علمی بر مبنای پژوهش عنوان نمود و خاطرنشان کرد: همواره بر این نظر بوده ایم که با تربیت دانشجویانی پژوهش محور بتوانیم کار های علمی را ریشه ای دنبال نموده و افراد متخصص و کارآمد تحویل جامعه دهیم.

هاتف در پایان کسب رتبه های برتر را مقدمه ای برای کار و تلاش بیشتر دانست و خاطرنشان کرد باید به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم در صدر بمانیم و این با کار و تلاش بیشتر امکان پذیر خواهد بود و باید تلاش و کوشش مان را در همه زمینه های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و جذب دانشجو مضاعف نموده و بتوانیم الگویی برای سایر مراکز باشیم.