رفتن به بالا


اطلاعیه 1:
با عنایت به اینکه سازمان سما در نظر دارد جهت به روز رسانی اطلاعات اساتید گرامی، تشکیل وتکمیل پرونده های مدرسان آموزشکده های کلیه مراکز آموزشی وفرهنگی سما کشور در اسرع وقت اقدام گیرد؛
 فلذا مقتضی است اساتید گرامی، مدارک و مستندات زیر را به صورت فیزیکی در دو نسخه تهیه و جهت اقدامات بعدی هرچه سریعتر با مراجعه حضوری به آموزشکده سما سیاهکل در روز سه شنبه مورخ  97/5/09یا حداکثر روز دوشنبه 97/05/15 به مدیریت آموزش آموزشکده تحویل نمایند.

در صورت عدم مراجعه و عدم تکمیل فرمهای مربوطه و وجود نقص در پرونده، این آموزشکده هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف شناسه تدریس اساتید نخواهد داشت.


  1. تصویر تمام صفحات شناسنامه 
  2. تصویر کارت ملی(پشت و رو)
  3. تصویر آخرین مدرک تحصیلی
  4. تصویر آخرین حکم کارگزینی
  5. تصویر کارت پایان خدمت(پشت و رو)
  6. تکمیل فرم شماره یک صلاحیت های عمومی (در دانشکده انجام خواهد شد)
  7. سه قطعه عکس سه درچهارجدید 

اطلاعیه شماره2:
کلیه اساتیدمحترم که داری کدتدریس می باشندضمنا باید پیرو بخشنامه 30/21768 مورخه 20/4/97 سازمان مرکزی نیز بامراجعه به سایت  sajed.iau.irنسبت به تکمیل اطلاعات خود حداکثر تاپایان  30مرداد اقدام نمایند درغیر اینصورت دانشکده هیچگونه مسئولیتی در ارتباط باحدف شناسه تدریس نخواهدداشت