رفتن به بالا

اخطار انتخاب واحد


به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مبنی بر رعایتمنظم تقویم آموزشی و انجام ثبت نام به موقع و بستن شدن سیستم انتخاب واحد و کنترل آن از طرف سازمان نسب به انتخاب واحد خود تا پایان هفته جاری اقدام نمائید. لذا درصورت بسته شدن سیستم آموزش هیچگونه مسئولیتی برعهده نمی گیرد و برای دانشجو در جاری مرخصی با احتساب مالی در نظر گرفته می گردد.